ποιότητα & υγιεινή

Προκειμένου να υποστηρίξουμε την πολιτική μας για υψηλή ποιότητα, υιοθετήσαμε και τηρούμε διαδικασίες ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001: 2015 & BRC IOP V5. Αυτή η τυποποίηση, ωστόσο, αποτελεί απλώς ένδειξη της δέσμευσής μας. Στην πραγματικότητα, είναι ένα υποπροϊόν της συνολικής μας στάσης όσον αφορά την ποιότητα. Κάθε κομμάτι πρώτης ύλης, εργασία, διαδικασία ή τελικό προϊόν επισημαίνεται σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Ανά πάσα στιγμή, το σύστημα ERP επιτρέπει στους ανθρώπους μας να ανιχνεύουν κάθε προϊόν σε οποιοδήποτε στάδιο του κύκλου παραγωγής: από το φορτηγό που παρέδωσε τις πρώτες ύλες, μέχρι την παρτίδα υλικών που παραδώσαμε σε κάθε ράμπα φόρτωσης. Κάθε παρτίδα ελέγχεται αυστηρά για ποιότητα και ελαττώματα από έμπειρο προσωπικό. Επίσης, εκτελούμε περιοδικούς ελέγχους σε κάθε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού για να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα μας συμμορφώνονται με τα πρότυπά μας. Συνολικά, έχουμε τη δυνατότητα να ιχνηλατίσουμε ένα προϊόν από τον διάδρομο ενός σούπερ μάρκετ ή έναν τελικό καταναλωτή, στους κόκκους πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του. Όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε, είμαστε υπερήφανοι για τη φήμη μας στη βιομηχανία. Εκτιμούμε την συνέπεια και τη δέσμευσή μας για πλήρη ικανοποίηση του πελάτη και πραγματοποιούμε τακτικές έρευνες ικανοποίησης πελατών και αξιοποιούμε τα ευρήματά τους για να βελτιώσουμε περαιτέρω τις υπηρεσίες μας.

Η ποιότητα είναι θεμελιώδης για εμάς, είτε αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, είτε τις διαδικασίες και τις πολιτικές που ακολουθούμε.
πιστοποιήσεις

ISO9001 2015 BUREAU VERITAS

Είμαστε πιστοποιημένοι σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2015 και προσφέρουμε ασυμβίβαστη ποιότητα. Η κορυφαία ποιότητα είναι υψίστης σημασίας για τους πελάτες μας, καθώς οι ανακλήσεις και η διακοπή της παραγωγής τους είναι πολύ δαπανηρές. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητά μας στην ενότητα τεχνολογία της ιστοσελίδας.

BRC IOP V5

Είμαστε πιστοποιημένοι κατά BRC σύμφωνα με ένα σχέδιο HACCP και ακολουθούμε πολύ αυστηρές πολιτικές και ελέγχους υγιεινής. Πραγματοποιούμε συστηματικούς ελέγχους μικροβιακού φορτίου σε εξοπλισμό και τελικά προϊόντα, έτσι ώστε οι πελάτες μας να μπορούν να είναι βέβαιοι ότι παραδίδουμε υλικά συσκευασίας 100% ασφαλή για τρόφιμα. Δείτε την πολιτική ποιότητας εδώ.